IMDB:
8.7
2020
ლეგენდების ბიურო სეზონი 5 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 5
ლეგენდების ბიურო სეზონი 5 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 5 ქართულად
IMDB:
8.7
2018
ლეგენდების ბიურო სეზონი 4 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 4
ლეგენდების ბიურო სეზონი 4 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 4 ქართულად
IMDB:
8.7
2017
ლეგენდების ბიურო სეზონი 3 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 3
ლეგენდების ბიურო სეზონი 3 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 3 ქართულად
IMDB:
8.7
2016
ლეგენდების ბიურო სეზონი 2 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 2
ლეგენდების ბიურო სეზონი 2 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 2 ქართულად
IMDB:
8.7
2015
ლეგენდების ბიურო სეზონი 1 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 1
ლეგენდების ბიურო სეზონი 1 / The Bureau (Le Bureau des Légendes) Season 1 ქართულად